ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

Η Agroplus υποστηρίζει την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και διεκπεραιώνει τη σύναψη συμβάσεων για την διάθεση της παραγωγής.

Το φθινόπωρο του 2009 καλλιεργείται για πρώτη φορά οργανωμένα, μεθοδικά και σε τόσο μεγάλη έκταση η Ελαιοκράμβη στην περιοχή του Ν. Κιλκίς.


 
21ης Ιουνίου 199,
61100 Κιλκίς 
Τηλ: 23410 25041, 
2341 2341 18,
 
Μεγ. Αλεξάνδρου 67,
61200 Πολύκαστρο,
Τηλ.: 23430 20010, 
2341 234 117,
 
φαξ: 2341 234 116
 
Skype: Agroplus.gr 
SIP:agroplus@voipdiscount.com